Công nghệ Quick Boosters – OSP độc quyền của Quick One USA có gì ???

08/09/2023

Quick Boosters – OSP là công nghệ dầu nhớt tiên tiến hiện đại hoàn toàn mới, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Một trong những lợi ích quan trọng của công nghệ Quick Boosters – OSP là khả năng hỗ trợ động cơ hoạt động ổn định hơn.

Tối ưu hóa chức năng của động cơ và giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra khi vận hành ở tốc độ cao.

Quick Boosters góp phần duy trì nhiệt độ cho động cơ mát hơn ngay cả khi vận hành ở dải tốc độ cao liên tục trong thời gian dài.

Tham khảo thêm để biết các sản phẩm khác tại website của quickone.net