Trang chủ / Sản phẩm / Lốp Không Săm QUICK 1 – 15

Lốp Không Săm QUICK 1 – 15

Lốp Không Săm QUICK 1 – 15

Thông số kỹ thuật
Khuyên dùng cho
Q1 15 100/90-10 56J T/L
Attila, Lead sau
Q1 15 80/90-14 40P T/L
Air Blade trước
Q1 15 90/90-14 46P T/L
Air Blade sau
Q1 15 100/90-14 57P T/L
SH Mode  sau
Q1 15 80/90-16 43P T/L
Nouvo sau