Trang chủ / Sản phẩm / Lốp Không Săm QUICK 1 – 631

Lốp Không Săm QUICK 1 – 631

Lốp Không Săm QUICK 1 – 631

Thông số vỏ
Khuyên dùng cho các dòng xe
Q1 631 80/90-14 40P T/L
Air Blade trước
Q1 631 90/90-14 46P T/L
Air Blade sau
Q1 631 70/90-17 38P T/L
Future, Sirius trước
Q1 631 80/90-17 44P T/L
Future, Sirius  sau